Frågor & Svar

Svar: Deltagaren erbjuds en (1) 12 veckors period och inkluderar ett uppstartsmöte, uppföljningsmöte samt avslutningsmöte, med oss och ibland tillsammans med rehabkoordinator på din Vårcentral.

Deltagaren kommer på bestämda tider, 4h/ dag, 2gr / vecka.

Vi bedriver Grön Rehab 40veckor på ett år & håller således stängt vissa perioder eller dagar. Vi planerar att hålla stängt efter Varbergs kommuns lovschema vad gäller grundskola.

Svar: Du som önskar komma till oss, samtalar med din Läkare eller Rehabkoordinator på din Vårdcentral eller inom öppenvården och ber att få komma hit på skriven remiss från dem.

Dessa godtar eller avslår ditt önskemål beroende på om de uppfattar att det vore en bra åtgärd för dig, just nu.

Om din läkarkontakt eller Rehabkoordinator anser att den Gröna Rehabiliteringen vore ett bra komplement i din rehabiliteringsplan för att du snabbare ska kunna återfå hälsan och ökat välbefinnande skriver dessa en remiss till oss. Vi kontaktar då dig för ett uppstartsmöte.

Svar: Alla patienter som är sjukskrivna från sitt arbete, studier eller sysselsättning har möjlighet att söka sig till oss. om de omfattas av någon av följande diagnoskriterier:

Stressrelaterat tillstånd, Utmattningssyndrom

Lätt till medelsvår Depression

Ångestsyndrom

Alla dagar ser olika ut beroende på deltagarens förutsättningar, väder, säsong & och annat.

Det alla dagar har gemensamt är strukturen:

  • Samling i en kaffe/te stund med mellanmål
  • Egen tid för återhämtning
  • Aktivitet
  • Avslutande samling med lätt lunch

Den egna tiden är inte bara en viktig del för stilla återhämtning utan också för inre reflektion. På egen hand eller i samvaro med djuren inne eller ute i våra rehabträdgårdar.

Den egna tiden kan också innehålla aktivitet, som en egen promenad eller hantverk i naturmaterial.

För mer info kring aktivitet se fliken AKTIVITET.

Helt kort kan nämnas att vår ”nisch” i verksamheten är friluftslivet i vår skog. Se mer info under fliken FRILUFTSLIVET.

Den dagliga gemensamma aktiviteten väljs efter deltagarens intresse & utefter de möjligheter gården ger oss för dagen.