Grön Rehab

Bakgrund & forskning

Psykiska sjukdomar & stressrelaterad sjukdom är en vanlig orsak till arbetsoförmåga.

Naturbaserad rehabilitering utvecklades på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp där studier påvisar goda resultat vid bla utmattningssyndrom.

Grön Rehab har sitt ursprung i Horticultural- therapy där den gröna aktiviteten i naturen är i fokus. Den berör odling av växter, att uppleva livet genom naturen och att växter ses som en förutsättning för läkning.

Naturen med alla dess former och återkommande skiften påverkar oss biologiskt på cellnivå och främjar hälsa & hållbara kroppar.


Vår Rehabträdgård

Vi tillhandahåller en fristad att vila & läka i på en fantastiskt vacker plats som har allt man kan önska sig! Vi bedriver vår rehabiliterande verksamhet i en villa på 200kvm helt ämnad ändamålet. Den ligger avskilt och inbäddad av omkringliggande skogspartier.

Öppna vidder såväl som underhållna promenadslingor i både lummiga större skogspartier men även mindre skogsgläntor.

Vår rehabträdgård är uppdelad i två olika delar. Den vilsamma trädgården med flera olika trädgårdsrum av uppvuxen växtlighet och varierat innehåll för att samlas i grupp eller med avskildhet.

Vi har också skapat en oas för aktivitet där ni finner orangeriet där vi odlar och samlas för gruppaktiviteter under större delen av året.

Här finns också den vackra eken, vilken vi med jämna mellanrum nyttjar som tak & favoritplats för utematlagning.

Aktiviteter

Aktiviteterna följer årets säsonger och är utformad efter deltagarnas förutsättningar. Dessa är högst individuella för varje person och ser olika ut olika dagar.

Personalen har hög kompetens och lång erfarenhet av att anpassa & hitta det som höjer motivationen & glädjen för var & en oberoende funktionsvariation.

Hos oss finns tid för vila & aktivitet i grupp men också enskilt. Inomhus såväl som utomhus. Våra utomhusaktiviteter är dock hjärtat i verksamheten och vår målsättning är att skapa förutsättningar att njuta av naturen utomhus varje gång oavsett väder under alla säsonger.

Aktiviteterna ser olika ut över året men består främst av skogspromenader, jordnära aktiviteter i köksträdgården eller sådd, skörd & förädling av det vi odlar. De som vill är med i de djurunderstödda aktiviteterna eller gör något naturnära kreativt pyssel eller slöjdar i naturmaterial i avdelningen för det.


Aktiviteter

Friluftslivet

Våra aktiviteter sker främst utomhus och vårt friluftsliv vid sidan av trädgårdsterapin med odling, är det som är våran nisch, eller det vi vill locka till och uppmuntra lite extra.

Naturen är så vilsam och läkande här med skogen inpå knuten, men lika delar öppna vidder. Det är här de flesta kommer att hitta tillbaka till sig själva igen, till meningen och glädjen i livet och till nya hållbara strukturer. Därför går vi dagligen promenader i vår Gröna Rehab verksamhet, efter var o ens egna förutsättningar och dagsform. Känner in med alla sinnen och tränar oss i att bara vara alldeles just här & nu.

Vi har byggt en timmerstuga på gångavstånd som vi nyttjar som promenadmål och för att bekvämt laga lunch över öppen eld eller koka kaffe på kaminen.

Vår utemiljö rymmer både soliga & skuggiga platser året om och varierar i innehåll och storlek med goda ytor för gruppen att samlas vid eller gå undan och hitta avskildhet i.

Vi samlar material & ätbart från naturen på våra promenader som vi använder till skapande verksamhet & i köket.

Djuren

På gården finns en handfull unga hönor vi tillsammans kläckt fram och tre mysiga dvärgvädurskaniner.

Emellanåt får vi också besök av fina Hedda som är utbildad social tjänstehund. Hedda är en Goldendoodle på 3 år.

Uppstart & Nyheter

Under hösten 2021 påbörjade vi färdigställandet inför verksamhetsstart i Januari 2022 med Grön Rehabilitering. Vi tillgänglighetsanpassade och byggde ny entré till vår verksamhetslokal för att kunna vara en inkluderande verksamhet.

Runt om våra promenadslingor i skogen har vi utplacerade naturbänkar för stilla vila och reflektion eller att sitta ner för samtal. Till våren snickrar vi upp rejäla sittplatser som ramar in också vår nya utematlagningshörna under en gigantisk och vacker gammal ekkrona där vi brukar njuta av samvaro runt eldstaden.

Vi bygger också upp ett helt nytt ”trädgårdsrum” med orangeriet som central mittpunkt för gemenskap eller kreativa naturpyssel. Här är både en vilsam plats när det behövs eller en kreativ station för odling och förkultivering av sådder.

Vi expanderar odlingsytan i takt med förutsättningar för att kunna vara allt mer självförsörjande på ätbara grödor i verksamheten och ser nu fram emot Grön Rehab säsong 2023!